FROM CACHE - zh-cn_header

PayPal集成信用卡按钮

tingting
访客
1 0 0

PayPal官方有给出PayPal信用卡支付集成按钮教程(如:图一、链接一)。我们外聘的技术人员说通过PayPal集成信用卡按钮付款的用户订单会不在shopify订单后台显示。这个问题怎么解决呀?

微信图片_20231115123803.png   https://developer.paypal.com/demo/checkout/#/pattern/radio

0 条回复0