FROM CACHE - zh-cn_header

Shopify payment 付款周期有T+0吗?

Shopify payment 付款周期有T+0吗?

Jiahao_tongxue
新成员
14 0 0

Shopify payment 付款周期有T+0吗?

1 条回复1

uiooo
Shopify Partner
127 12 16

可以在官方帮助文档中找到对应的说明.

https://help.shopify.com/en/manual/payments/shopify-payments/getting-paid-with-shopify-payments/view...

在美国,付款期限为 2-5 个工作日,具体取决于您验证银行信息和保护帐户的方式。实际上有些订单还是蛮快的.

uiooo_0-1682493208671.png

 

ZunDuJiaDu