How to increase organic traffic to your website?

bacsilena
New Member
1 0 0

Tôi có một trang web nhưng lượng truy cập thấp. Bây giờ tôi muốn tăng lưu lượng truy cập. Xin chia sẻ giúp tôi cách tăng lượng truy cập một cách tự nhiên nhất. Cảm ơn!

Replies 3 (3)
Tuecus
Shopify Partner
2589 78 376

Hello @bacsilena ,

You can increase store traffic by different ways.

-> You can promote your website content social media channels.
-
> Social Media Advertising: This is paid advertising.
-> Blog : Blog initially used to provide a unique way for people to share their thoughts, feelings, experiences, and opinions and It is a huge opportunity to increase your company's visibility.
-> On page SEO.
-> Testimonials : Testimonials take the spotlight away from the seller, and shine it on the customer. Adding client testimonials to your website can be an extremely effective way to establish trust and strengthen your company's reputation. They are extremely powerful tools when it comes to strengthening your branding.
-> You can provide credits to your new/older customers through social media.

Hope these will Helpful!!

Further, if you like to implement customer engagement in your store I suggest you to install our Shopify app Tuecus. It helps for you Increasing of sales. And it gives you Attractive Customer Dashboard and Raises The Store Revenue. Customizations Available.

Thanks,
team Tuecus.

Apps Developer Team |
@Elist eBay Integration
@Tuecus-Customer Page
@Aliexpress Dropshipping & More
If the my answer is helpful to you? Click Like/Accept Solution to let me Know!!
MS-WEB-DESIGNER
Shopify Partner
3012 181 488

Dear @bacsilena 

Need to do SEO , both ON PAGE and OFF PAGE

Click Here to Hire Shopify Store Customization Experts
Boost Conversions & Average Order Value with this
Best App for Sticky Add To Cart
AiTrillion
Shopify Partner
4161 244 729

@bacsilena, Bạn có thể thử các phương pháp Không phải trả tiền- Nó mang lại lưu lượng truy cập vào trang web trong thời gian dài hơn và mất nhiều thời gian. Một số phương pháp hữu cơ là viết blog thường xuyên, sử dụng từ khóa đuôi dài, sử dụng liên kết nội bộ, lấy lại meta của bạn, tạo nội dung chất lượng thường xuyên, đăng các bài đăng hấp dẫn trên mạng xã hội thường xuyên. 

Đồng thời làm cho cửa hàng của bạn hấp dẫn và tương tác để thúc đẩy chuyển đổi đến cửa hàng của bạn bằng cách thu hút khách truy cập và thu hút họ đến cửa hàng của bạn.

Thêm các công cụ như chương trình khách hàng thân thiết, đánh giá, thông báo đẩy trên web, tự động hóa tiếp thị qua email và nhiều công cụ khác. Để thực hiện điều này, bạn có thể thử ứng dụng Shopify tất cả trong một  AiTrillion.

 

Hi vọng điêu nay co ich!
Cảm ơn.

 

Sachin D | Shopify Growth Expert @ AiTrillion

- Was my reply helpful? Click Like to let me know!
- Was your question answered? Mark it as an Accepted Solution
- 10+ Years of eCommerce experience.
- 1400+ Stores Designed on Shopify.
- All in One Marketing App on Shopify AiTrillion Marketing Automation
.
- 13+ Shopify Apps launched on app store.