FROM CACHE - nl_header

Hoe voeg je het barcode veld (van een product) toe aan de lay-out van de pakbon?

GN04
Bezoeker
1 0 0

Ik wil mijn pakbon aanpassen zodat zowel SKU als Barcode in de regel worden weergegeven. Echter de barcode wordt niet getoond. 

 

Ik heb het geprobeerd met de variable line_item.barcode echter dit werkt niet, wat is de juiste variabele of code om dit wel te doen?
Zie onderstaand HTML code snippet stuk waarin ik de barcode heb geprobeerd toe te voegen, dikgedrukte stuk.

 

{% for line_item in line_items_in_shipment %}
<div class="flex-line-item">
<div class="flex-line-item-img">
{% if line_item.image != blank %}
<div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
{{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
</div>
{% endif %}
</div>
<div class="flex-line-item-description">
<p>
<span class="line-item-description-line">
{{ line_item.title }}
</span>
{% if line_item.variant_title != blank %}
<span class="line-item-description-line">
{{ line_item.variant_title }}
</span>
{% endif %}
{% if line_item.barcode != blank %}
<span class="line-item-description-line">
EAN: {{ line_item.barcode }}
</span>
{% endif %}
{% if line_item.sku != blank %}
<span class="line-item-description-line">
SKU: {{ line_item.sku }}
</span>
{% endif %}
</p>
</div>
<div class="flex-line-item-quantity">
<p class="text-align-right">
{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}
</p>
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>

0 ANTWOORDEN 0