FROM CACHE - nl_header

Zoom in remove dawn theme - Inzoomen dawn thema verwijderen

beingseen
Plezierreiziger
14 1 1

- how to hide variant options (if you don't click them)?

- customize header text (color format)?

- remove the option to zoom in on photos (with products)?

- autoplay banner mobile and Dashboard?

- change order of products (feed/layout)?

 

- hoe laat je variant opties verborgen (als je ze niet aanklikt) ?
- header tekst aan kunnen passen (kleur formaat)?
- optie inzoomen op foto’s weghalen (bij producten)?
- autoplay banner mobiel en Dashboard ?
- volgorde van producten wijzigen (feed/indeling) ?

 

https://being-seen-3372.myshopify.com/admin/products?selectedView=all

https://beingseen.nl/collections/yoga-en-pilates

0 ANTWOORDEN 0